Prindi

Õpitubade ja koolituste korraldamine

Kirjutas Rahvakultuur on . Postitatud rubriiki: seltsist

TRAKSi liikmete ja resideeruvate loometöötajate kompetentsil baseeruvate meistriklasside,
loengute ja õpitubade korraldamine laiale huviliste ringile.

Tegevuse eesmärgiks on:

  • Noorsootöö arendamine – nt laste- ja noorsoo ürituste korraldamine (sh noorte algatused, töö- ja puhkelaagrid, spordilaagrid jm laagrid, koolitused, õpitoad, spordivõistlused, festivalid, kultuuriüritused, vabatahtlike kaasamisüritused jms.).
  • Ühis- ja huvitegevuse arendamine – nt kogukonna tähtsündmuste, teemapäevade ja laatade korraldamine; koolituste, õpitubade korraldamine; avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori vaheliste koostööprojektide korraldamine; koorivõistlustel, festivalidel osalemine jms.
  • Pärimus- ja pärandkultuuri säilitamine – nt koduloo uurimine, kogukonna või piirkonna ajaloo kogumine; temaatiliste kogumike väljaandmine; audio- ja videosalvestite jäädvustamine; temaatiliste koolituste ja õpitubade korraldamine; rahvariiete valmistamine, traditsiooniliste rahvapillide valmistamine ja pilliõpe jms.